Innowacje – specyfika

Obrót częściowy

Kontrolowany obrót części zapewnia lepsze usuwanie piasku i znacznie skraca czas cyklu.

Pozwala na osiągnięcie poziomów tolerancji niemożliwych do osiągnięcia w systemach klasycznych

 

Parametryzacja sekwencji usuwania piasku

Standard SiiF pozwala na powtarzanie faz młotkowania / wibracji / rotacji / przedmuchiwania tyle razy, ile jest to konieczne, aby zagwarantować czystość w granicach tolerancji i skrócić czas cyklu.

 

Regulacja częstotliwości młota

Opcja ta zapewnia optymalną pracę młota i kontrolę zużycia młota.

 

Regulacja amplitudy

Opcja ta zapewnia kontrolę amplitudy przemieszczeń ramy wibracyjnej i pozwala na optymalizację częstotliwości, które mają być zaprogramowane w każdej sekwencji.

Pobierz kartę produktu